Đặt dịch vụ
Thông tin đặt dịch vụ
Thông tin khách hàng
Hình thức thanh toán:
Thanh toán tại văn phòng giao dịch
Thanh toán sau khi sử dụng dịch vụ
Thanh toán qua thẻ ngân hàng
Tiếng Việt
Happy Wedding 29/12/2020
Sự kiện - khuyến mạiHappy Wedding 29/12/2020
“Duyên do trời định, phận do người tạo. Nhưng để bên nhau là do sự lựa chọn của cả hai ta”. Và cô dâu Mai Phượng - chú rể Tiến Minh chính là sự lựa chọn hoàn hảo của nhau, cùng cất lên lời thề nguyện hạnh phúc, vui buồn, san sẻ nắm chặt tay nhau đến bạc đầu.
Thật vinh dự khi Grand Hotel - Diamond Palace đã được cặp đôi gửi gắm niềm tin là nơi minh chứng cho ngày trọng đại của cô dâu và chú rể.

Tin tức liên quan
🌸🌸 Với sứ mệnh mang sự ấm áp, tình yêu thương lan tỏa (16 lượt xem)
☀️☀️ 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒂̣ 𝒄𝒐́ 𝒍𝒆̃ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝒗𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒖́𝒊 𝑻𝒂̂𝒚 𝑩𝒂̆́𝒄 𝒏𝒉𝒖̛ 𝑯𝒐𝒂̀ 𝑩𝒊̀𝒏𝒉. (0 lượt xem)
💜💜 𝑻𝒓𝒂̆𝒎 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̃𝒏 𝑩𝒂̣𝒄 đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒑𝒉𝒖 𝒕𝒉𝒆̂ ☘️☘️ (0 lượt xem)
𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒙𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈, 𝒎𝒆̣̂𝒕 𝒎𝒐̉𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒕𝒐̉𝒂 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚? (0 lượt xem)
☀️☀️☀️Kính mời quý khách tham khảo 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 ☀️☀️☀️ (50 lượt xem)
🌺🌺🌺 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 27/02/2023, 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝑯𝑷𝑻 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 đ𝒂̃ 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 Đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝑪Đ𝑪𝑺 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝑿𝑿𝑰𝑰𝑰, (48 lượt xem)
𝐓𝐇𝐔̉ 𝐓𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̉ 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐀̣𝐈 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 – 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐂𝐄 (0 lượt xem)
📑🧑‍⚕️ 𝑲𝑯𝑨́𝑴 𝑺𝑼̛́𝑪 𝑲𝑯𝑶𝑬̉ Đ𝑰̣𝑵𝑯 𝑲𝒀̀ 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑵𝑨̆𝑴🧑‍⚕️📑 (0 lượt xem)
𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 - " 𝐕𝐈𝐄̂́𝐓 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐂𝐀̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐘𝐄̂𝐔" 👰🏻🤵🏻🎉 (0 lượt xem)
👩🏻‍⚕️🚑🏥 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 - 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑪𝑬 𝑪𝑯𝑼́𝑪 𝑴𝑼̛̀𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 𝑻𝑯𝑨̂̀𝒀 𝑻𝑯𝑼𝑶̂́𝑪 𝑽𝑰𝑬̣̂𝑻 𝑵𝑨𝑴 27/2 🥳🥳🥳 (43 lượt xem)
🌿𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒖̛̉𝒏𝒈 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈, (0 lượt xem)
🎉🎉 𝐄𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̀𝐢 𝐚𝐧𝐡 (0 lượt xem)
𝘾𝙝𝙞̉𝙣 𝙘𝙝𝙪 𝙨𝙚𝙩 𝙪𝙥 𝙗𝙖̀𝙣 𝙩𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙩𝙖̣𝙞 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑪𝑬 (0 lượt xem)
🌟 𝑻𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫 𝑯𝑶𝑻𝑬𝑳 (0 lượt xem)
🎊🎊𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒂̆́𝒎 𝒉𝒐𝒂 𝒏𝒐̛̉, 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒌𝒊𝒂 𝒈𝒊𝒐́ 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ (0 lượt xem)
🎊🎊 Đ𝐎̂̉𝐈 𝐆𝐈𝐎́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐃𝐔 𝐓𝐇𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐂𝐄 (0 lượt xem)
💓 "𝑩𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒆𝒆𝒑𝒍𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉, 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒆𝒑𝒍𝒚 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒂𝒈𝒆." (0 lượt xem)
📣📣𝑵𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛́ 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 (0 lượt xem)
🎉🎉 𝐃𝐮 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐱𝐨̂́𝐜 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 đ𝐞̂̉ đ𝐨́𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚̆𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢. (0 lượt xem)
❤️❤️ “ 𝑩𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒍𝒂̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐́𝒏 𝒂̆𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̀𝒏, 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 “ ❤️❤️ (0 lượt xem)
𝑬𝒎 đ𝒂̂𝒚 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 đ𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝑴𝒂𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 đ𝒐̂𝒊 🥳🥳 (0 lượt xem)
🎉 Bên cạnh phát triển về kinh tế thì tinh thần thể dục thể thao là điều không thể thiếu, (41 lượt xem)
👰‍♀️🤵‍♂️ 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 đ𝒂̃ đ𝒆̂́𝒏, (0 lượt xem)
🎉🎉Nhà hàng 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑪𝑬 vinh dự luôn là nơi được gia đình lựa chọn (41 lượt xem)
“ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ đ𝐮̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 “ (0 lượt xem)
𝑲𝒉𝒊 𝒆𝒎 𝒎𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒂́𝒚 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈... (0 lượt xem)
“𝑯𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒂̉ đ𝒐̛̀𝒊, 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒚́ 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈” 💍✨ (0 lượt xem)
❤️ 𝑪𝒉𝒐̛̀ đ𝒐̛̣𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒉𝒊́𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 (0 lượt xem)
😘 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́ đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 💓 (0 lượt xem)
🎉🎉𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐞̂ 𝐞𝐦 (0 lượt xem)
𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒐̛𝒊 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒈𝒊𝒂̃𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 🥰🌿✨ (0 lượt xem)
🥳🥳𝐍𝐞̂́𝐮 đ𝐚̃ 𝐡𝐞̣𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐢𝐦 𝐧𝐡𝐞́! (0 lượt xem)
💕 𝑪𝒐̀𝒏 𝒈𝒊̀ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒐̛𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́, (0 lượt xem)
𝑲𝒀̉ 𝑵𝑰𝑬̣̂𝑴 93 𝑵𝑨̆𝑴 - 𝑵𝑮𝑨̀𝒀 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑳𝑨̣̂𝑷 Đ𝑨̉𝑵𝑮 𝑪𝑶̣̂𝑵𝑮 𝑺𝑨̉𝑵 𝑽𝑰𝑬̣̂𝑻 𝑵𝑨𝑴 (3/2/1930-3/2/2023) (44 lượt xem)
🤩🤩𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐧𝐡𝐞́! (0 lượt xem)
❓❓𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̀𝒂 𝑩𝒊̀𝒏𝒉? (51 lượt xem)
𝑻𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒃𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝑺𝒐̂𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝒕𝒂̣𝒊 𝒅𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒄𝒆 – 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 🎉🎉 (0 lượt xem)
Thư thái thưởng thức trà chiều đón Hoàng hôn 🌅 tại 𝑲𝒀𝑶𝑴𝑰 𝑪𝑶𝑭𝑭𝑬𝑬 (48 lượt xem)
🎊🎊Đ𝐀̣𝐈 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 - 𝐋𝐈̀ 𝐗𝐈̀ 𝐍𝐀̆𝐌 𝐌𝐎̛́𝐈 (0 lượt xem)
𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐐𝐔𝐘́ 𝐌𝐀̃𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑🧧🐱​ (0 lượt xem)
🌸Từng vạt nắng xuân phơi phới như khoác lên nền trời tấm voan mỏng đưa ta tìm về những góc bình yên. (49 lượt xem)
🎊 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝑷 𝑴𝒂𝒚 𝑿𝑵𝑲 𝑺𝑴𝑨 𝑽𝑰𝑵𝑨 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑯𝒂̀𝒏 ✨ (0 lượt xem)
🎊🎊Khám phá nét quyến rũ của cà phê Việt Nam (66 lượt xem)
𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 - 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐏𝐀𝐋𝐀𝐂𝐄 ⭐️⭐️⭐️ (0 lượt xem)
🎉🎉𝑫𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒄𝒆 ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝐵𝐼𝐷𝑉 𝐻𝑜𝑎̀ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ (0 lượt xem)
🌸𝑲𝑯𝑨́𝑴 𝑷𝑯𝑨́ 𝑻𝑯𝑼̛̣𝑪 Đ𝑶̛𝑵 𝑻𝑨̂́𝑻 𝑵𝑰𝑬̂𝑵 Đ𝑨̣̆𝑪 𝑩𝑰𝑬̣̂𝑻 𝑻𝑨̣𝑰 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫 𝑷𝑨𝑳𝑨𝑪𝑬🌸. (0 lượt xem)
🎉 Những ngày cuối năm này chúng mình đi đâu??. (53 lượt xem)
Tết tết tết... tết 2023 đến rồi (86 lượt xem)
📍Ngày 5-6/1/2023 (58 lượt xem)
🌸𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐍𝐄𝐖 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑🌸 (0 lượt xem)
𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦... (0 lượt xem)
𝗡𝗴𝗵𝗶̉ 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝟯⭐️⭐️⭐️ 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝗦𝗼̂𝗻𝗴 Đ𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼̛ 𝗺𝗼̣̂𝗻𝗴 (0 lượt xem)
💍 Đ𝐀́𝐌 𝐂𝐔̛𝐎̛́𝐈 𝐂𝐎̂̉ 𝐓𝐈́𝐂𝐇 💍 (0 lượt xem)
🥂🍾𝑫𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒄𝒆 ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 (0 lượt xem)
🎄𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬🎄 (0 lượt xem)
Kỷ niệm 78 năm - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) (91 lượt xem)
"𝙉𝐚̂𝙣𝙜 𝙩𝒂́𝙘𝙝 𝙘𝙖𝙛𝙚 𝙣𝙝𝒂̂́𝙢 𝙣𝙝𝒂́𝙥 𝙩𝙝𝒐̂𝙞 (0 lượt xem)
𝘾𝙝𝙞̉ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙮𝙚̂𝙪 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙢𝙪̀𝙖 𝙣𝙖̀𝙤 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙖̆𝙢 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙪̀𝙖 𝙝𝙖̣𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙪́𝙘 ❤️ (0 lượt xem)
🎂💐🌹 Những bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, ấm cúng và trang trọng (97 lượt xem)
💕💕💕 Không khí nhộn nhịp ngày cuối tuần tại Grand Hotel 🥰🥰🥰 (67 lượt xem)
✨Sáng ngày 14/12/2022 tại Grand Hotel – Diamond Palace (66 lượt xem)
❤TẬN TÌNH - CHU ĐÁO - CHUYÊN NGHIỆP❤️ (67 lượt xem)
🍂🍂 Bỏ mặc những ồn ào náo nhiệt của phố, (66 lượt xem)
🔱👑 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 👑🔱 (0 lượt xem)
🌻 𝑪𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 12 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒖̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒊 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒏𝒂̀𝒐🥰 (66 lượt xem)
⭐️HIỆP HỘI ĐIỆN MÁY HOÀ BÌNH - GẶP MẶT CUỐI NĂM 2022 - ĐỊNH HƯỚNG & PHÁT TRIỂN⭐️ (63 lượt xem)
🌟 Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi, (66 lượt xem)
Ngày 03/12/2022 tại Grand Hotel – Diamond Palace (77 lượt xem)
“Happy Wedding” Đức Tuấn – Phương Thảo (80 lượt xem)
Cuộc sống cũng giống như một tách cà phê. (76 lượt xem)
📍 Sáng ngày 02/12/2022 (77 lượt xem)
“Ngày cuối năm vui vẻ biết bao nhiêu (89 lượt xem)
❤ DƯƠNG + AN (77 lượt xem)
Nghỉ dưỡng thực sự là khi bạn có thể thong thả nhâm nhi tách trà hay cà phê vào bất kỳ lúc nào trong ngày, (77 lượt xem)
Kỷ niệm nối gót tạo nên con người nhân ái, trải nghiệm liên tục hình thành trí tuệ minh mẫn. (92 lượt xem)
Trong công tác chuẩn bị cho đám cưới, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều nên được chú ý. (83 lượt xem)
Sáng nay 25/11/2022, tại khách sạn Grand, thành phố Hoà Bình (Hoà Bình), (69 lượt xem)
CÙNG GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE HƯỞNG ỨNG WORLD CUP TRÊN KHẮP THẾ GIỚI (76 lượt xem)
Không gian thư giãn hoàn toàn tại Massage Grand (84 lượt xem)
Biến một nguyên liệu tưởng chừng đơn giản trở thành món ăn thượng hạng (76 lượt xem)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỤM THI ĐUA (81 lượt xem)
Nâng tầm cho bữa tiệc sinh nhật của bé với không gian sang trọng (120 lượt xem)
🎁🎊 CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 𝟐𝟎.𝟏𝟏 🎁🎊 (84 lượt xem)
KHÔNG KHÍ TƯNG BỪNG NGÀY LỄ 20/11 TẠI DIAMOND PALACE HÔM NAY (82 lượt xem)
"Bất ngờ" luôn là tính từ dành để nói về thực đơn biến đổi đa dạng của Diamond Palace. (84 lượt xem)
Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ (81 lượt xem)
“Ghi lại những khoảnh khắc của ngày hôm nay để ngày mai trái tim vẫn vẹn nguyên cảm xúc dạt dào!” (95 lượt xem)
Những hình ảnh ấn tượng từ buổi trưng bày các sản phẩm nông thôn tiêu biểu tại khách sạn Grand sáng nay 11/11, (89 lượt xem)
Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Hoà Bình (0 lượt xem)
Những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống vào một ngày nắng đẹp. (93 lượt xem)
Khởi tạo những trải nghiệm mới tại địa điểm quen thuộc hoặc khám phá những điểm đến hoàn toàn mới tại Hoà Bình. (84 lượt xem)
☀ Với không gian và vị trí tuyệt đẹp, tọa lạc trên tầng 3-4 của Grand Hotel, Kyomi Coffee là nơi để khách hàng thư giãn, (79 lượt xem)
Sáng 3/11 tại Grand Hotel, công ty Nhất Hương đã tổ chức Hội Thảo với chủ đề: (97 lượt xem)
📸 Grand Hotel vừa ra mắt không gian kiến trúc với diện mạo vô cùng khác lạ, (83 lượt xem)
Sáng 28/10, tại Grand Hotel, (106 lượt xem)
🥗 Gác lại những bộn bề công việc và thưởng thức Thực Đơn Trưa phong phú cho một tháng mới đầy năng lượng! (97 lượt xem)
Mong muốn mang đến cho Quý khách những trải nghiệm độc đáo và tiện nghi trong những chuyến công tác xa nhà. (87 lượt xem)
𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 TẠI GRAND HOTEL (97 lượt xem)
Khách sạn Grand Hoà Bình luôn cảm thấy vui mừng và hân hạnh (93 lượt xem)
Còn nơi nào tuyệt vời hơn để thưởng thức một buổi chiều thư thả trong không gian sang trọng mà vô cùng ấm cúng tại Kyomi Coffee. (100 lượt xem)
❤️ Có lẽ điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này đó là yêu và được yêu. (89 lượt xem)
HỘI THI VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ (94 lượt xem)
Thưởng thức bữa sáng thảnh thơi trong khi lên kế hoạch khám phá những điểm du lịch nhiều nhất của thành phố, tại sao không? (93 lượt xem)
Tuần lễ tôn vinh ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10 🎉 (96 lượt xem)
⭐️ GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 ⭐️ (116 lượt xem)
Sáng 14/10, tại Grand Hotel đã diễn ra Hội thảo (91 lượt xem)
Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), (100 lượt xem)
Sáng 12/10 (93 lượt xem)
HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TỈNH HOÀ BÌNH LẦN THỨ VII, NĂM 2022 TẠI GRAND HOTEL HÒA BÌNH (94 lượt xem)
Một tiệc cưới được trang trí ấn tượng, lưu giữ lại những kỷ niệm khó quên. (97 lượt xem)
𝟐𝟎/𝟏𝟎🌼🎁.. (0 lượt xem)
Nâng cấp kỳ lưu trú tại Hoà Bình và tận hưởng ưu đãi đặc quyền khi đặt phòng cùng Grand Hotel. (101 lượt xem)
Một buổi sáng yên tĩnh tại Grand Hotel, khi ánh nắng len lẻn hắt vào qua cửa sổ. (94 lượt xem)
Khơi dậy vị giác cùng ẩm thực Việt tuyệt hảo và phong phú tại nhà hàng Diamond Palace - Grand Hotel. (92 lượt xem)
Mỗi cặp đôi đi qua đều để lại cho Grand Hotel - Diamond Palace những dấu ấn riêng, (100 lượt xem)
Tận hưởng không gian phòng ở sang trọng, hiện đại ngay tại trung tâm Hoà Bình (92 lượt xem)
Một trong những niềm vui hàng ngày của chúng tôi là được phục vụ bạn những ly nước thơm ngon. (126 lượt xem)
Ngày 28-30/9/2022, Grand Hotel vinh dự đồng hành cùng Lớp tập huấn (100 lượt xem)
𝐒𝐀𝐘 𝐘𝐎𝐔 𝐃𝐎.... (0 lượt xem)
Mời bạn thư giãn tuần mới và thưởng thức món ngon tại nhà hàng Diamond Palace - khách sạn Grand. (100 lượt xem)
Cuối tuần rồi! (98 lượt xem)
Mỗi mùa sinh nhật là một cột mốc trọng đại để mừng các bé yêu bước sang tuổi mới. (97 lượt xem)
🍂 Đắm mình trong vẻ đẹp thơ mộng của mùa thu Hoà Bình với Grand Hotel (122 lượt xem)
Dù là ngày mưa hay ngày nắng, (111 lượt xem)
Sáng ngày 21/9/2022, tại Khách Sạn Grand (106 lượt xem)
Chiêu đãi bản thân những khoảng lặng quý giá giữa cuộc sống thường nhật tại Hoà Bình, (123 lượt xem)
💖 Với mỗi đời người có nhiều ngày đặc biệt nhưng đặc biệt nhất vẫn là ngày cưới. (102 lượt xem)
Tận hưởng ngày cuối tuần trọn vẹn nhất chỉ có tại Diamond Palace. (146 lượt xem)
Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách Mạng Lào thăm Hoà Bình và lưu trú tại Grand Hotel. (107 lượt xem)
ƯU ĐÃI HỘI NGHỊ (117 lượt xem)
Văn Diễn & Phương Thảo 𝑾𝒆𝒅𝒅𝒊𝒏𝒈 (109 lượt xem)
Hôm nay của bạn như thế nào? (110 lượt xem)
Sáng 14/09/2022, tại Grand Hotel đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn (109 lượt xem)
Không chỉ đơn thuần là yếu tố nguyên liệu pha chế hay cách bày trí bắt mắt, (109 lượt xem)
Massage Grand – đại diện cho sự tinh khiết mang đến cho cơ thể, tâm trí và tinh thần. (120 lượt xem)
Date: 11.09.2022 (115 lượt xem)
Nụ cười rạng rỡ nhất, viên mãn nhất là của nàng dâu trong ngày cưới của mình. (104 lượt xem)
#TetTrungThu (113 lượt xem)
🥮🍵🎊 DIAMOND PALACE ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETTEL HOÀ BÌNH MÙA TRUNG THU NĂM NAY (105 lượt xem)
Mùa hè dần trôi qua nhường chỗ cho một mùa thu với gió chiều miên man, (115 lượt xem)
Đón thu dịu dàng với Set Menu bữa tiệc thượng hạng tại Nhà hàng Diamond Palace - Grand Hotel. (99 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace tổ chức chương trình “ Đêm rằm trung thu” (105 lượt xem)
Mặc kệ người người chơi lễ xa, các bạn trẻ vẫn thích đón "ho li đê" tại Kyomi Coffee. Tưởng không vui mà vui không tưởng 😍 (115 lượt xem)
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) (111 lượt xem)
Sau tất cả, cô dâu, chú rể tuổi xế chiều hạnh phúc về chung một nhà trong sự chúc phúc của người thân bạn bè hai bên gia đình. (125 lượt xem)
NÂNG RƯỢU MỪNG QUỐC KHÁNH TẠI DIAMOND PALACE (114 lượt xem)
Hùng Cường - Thuỳ Linh (114 lượt xem)
Sáng 25/8/2022, tại khách sạn Grand đã diễn ra Hội nghị (121 lượt xem)
Cô dâu Gia Linh xinh đẹp bên chú rể Thanh Giang. (118 lượt xem)
Để cho ra đời ẩm thực ngon thượng hạng mang đậm hương vị Diamond, (123 lượt xem)
Bắt đầu tuần mới cùng Kyomi Coffee - Nơi ốc đảo bình yên, thức uống ngọt ngào và không gian hẹn hò khiến bạn đánh quên thời gian. (111 lượt xem)
Trong không khí nô nức kỉ niệm ngày Cách mạng Tháng 8, (114 lượt xem)
Hội thi " Văn hoá ẩm thực trong Khu vực phòng thủ tỉnh Hoà Bình " lần thứ 3, năm 2022 (116 lượt xem)
Tận hưởng không gian tiệc cưới rộng lớn và riêng tư trên ốc đảo thanh bình giữa lòng Hoà Bình của Grand Hotel. (128 lượt xem)
Bánh dành cho cuộc sống, không chỉ dành cho sinh nhật! (127 lượt xem)
Hai tâm hồn cùng hòa làm một trong thời khắc thiêng liêng. Hãy để chúng tôi vẽ thêm niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại của bạn (125 lượt xem)
HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG & BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG - TẬP ĐOÀN ĐỨC HẠNH MARPHAVET TẠI GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE (122 lượt xem)
Tận hưởng không gian Massage ấm cúng và sang trọng tại Massage Grand, nằm tại tầng 6 khách sạn Grand. (126 lượt xem)
TRẢI NGHIỆM BUFFET SÁNG TẠI GRAND HOTEL (140 lượt xem)
Chủ nhân của những bản hit “ Ly cà phê ban mê”, “ Em muốn sống bên anh trọn đời”... (120 lượt xem)
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NĂM 2022 - " Nâng cao năng lực lãnh đạo " của Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) (127 lượt xem)
Grand Hotel Hoà Bình, (155 lượt xem)
Grand Hotel vinh dự đồng hành cùng Tập đoàn Meey Land (122 lượt xem)
Chẳng cần đi đâu xa, giờ đây bạn có thể trải nghiệm tất cả các dịch vụ nghỉ dưỡng và ẩm thực tuyệt hảo (116 lượt xem)
Thực hiện KH số 127/KH - UBND, ngày 18/7 của UBND tỉnh (134 lượt xem)
KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27-7 (123 lượt xem)
"Món ăn chính là biểu tượng của tình yêu khi ta không tìm ra ngôn từ nào để diễn tả.” (136 lượt xem)
The Wedding of Mạnh Chiến & Thảo Nguyên (134 lượt xem)
Hoà Bình quyết tâm nâng cao chỉ số PCI (127 lượt xem)
🚌 Để chúc mừng cột mốc 5 năm thành lập đầy ý nghĩa, (128 lượt xem)
🥗 Xua tan nắng nóng mùa hè với các lựa chọn thực đơn hấp dẫn mới khi dùng bữa tại Khách sạn Grand - nhà hàng Diamond Palace (122 lượt xem)
Đã đến lúc những hành trình được tiếp nối và những câu chuyện được tiếp lời! (151 lượt xem)
Văn hoá kiểm soát rủi ro không chỉ là một cấu phần quan trọng trong việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp (142 lượt xem)
Thưởng thức những chiếc bánh nhỏ xinh và nhâm nhi tách trà theo phong cách tối giản - một tuần mới trở nên giản dị nhưng đầy thư thái (0 lượt xem)
Lắng nghe những đánh giá chân thành của quý khách dành cho Grand Hotel. (126 lượt xem)
Tại Khách Sạn Grand - nhà hàng Diamond Palace trải nghiệm dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng được ưu tiên hàng đầu. (145 lượt xem)
Một lễ cưới hoàn hảo bắt đầu từ việc lựa chọn lễ đường trong mơ, nơi sẽ diễn ra sự kiện đáng nhớ nhất của đời người. (132 lượt xem)
Hành trình của Manulife Hoà Bình : Chuyến đi thanh xuân (136 lượt xem)
Sở hữu kiến trúc sang trọng và không gian yên tĩnh, chuyên nghiệp (102 lượt xem)
Sáng 10/7, tại Grand Hotel, Hội Quý Bà Việt tỉnh Hoà Bình đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm tròn 4 năm ngày thành lập Hội (0 lượt xem)
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, SỬ DỤNG KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG (127 lượt xem)
💓 Từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu vẫn luôn mang lại muôn vàn cung bậc cảm xúc tới trái tim chúng ta. (132 lượt xem)
Ra mắt Giải bóng đá vô địch sân 7 tỉnh Hoà Bình năm 2022 tranh cúp SOCOLIVE 2022 (158 lượt xem)
"Sự cân bằng cuộc sống không phải là thứ bạn tìm kiếm mà là thứ bạn tạo ra" (129 lượt xem)
HỘI THẢO KHOA HỌC MO TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI MƯỜNG XƯA VÀ NAY (127 lượt xem)
Tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho các con chính là những ký ức hạnh phúc! ❤ (139 lượt xem)
Không gì có thể xoa dịu những ngày ảm đạm này bằng một ly trà sữa thơm ngậy nhỉ? (127 lượt xem)
💫 Hôm nay, Grand Hotel - Diamond Palace xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt (151 lượt xem)
Kyomi Coffee thương chúc quý khách thân yêu một tuần mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy những điều hạnh phúc. (128 lượt xem)
Chương trình đào tạo giải pháp thanh toán MPass và các chính sách mới Tập đoàn Mai Linh (131 lượt xem)
Vinh dự trở thành điểm đến ghi dấu ấn trong Lễ tri ân và trưởng thành của khối 12 trường THPT Công Nghiệp đầy xúc động (148 lượt xem)
🎂 Đừng ngần ngại ghi dấu cột mốc trưởng thành của bé yêu bằng một buổi tiệc sang trọng, (128 lượt xem)
Giữa không gian ngập tràn ánh sáng thuần khiết, chú rể Văn Huy và cô dâu Mai Thanh (133 lượt xem)
"Có một nơi để trở về, đó là 𝐍𝐡à, (137 lượt xem)
Chào buổi sáng cuối tuần nhẹ nhàng từ Grand Hotel và thành phố núi Hoà Bình (127 lượt xem)
Nhìn lại dấu ấn kỷ niệm Asico 17 năm (140 lượt xem)
Chào đón đoàn khách du lịch nội địa đến từ Kibi lưu trú tại Grand Hotel (134 lượt xem)
Có thể bạn chưa biết, vì để ghi nhận lợi ích của môn thể thao này qua nhiều công trình nghiên cứu, (132 lượt xem)
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM 21/6 (154 lượt xem)
🧳👓👒 Hè này, nếu chưa có kế hoạch đi chơi xa, các gia đình hãy cân nhắc trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại thành phố Hoà Bình. (137 lượt xem)
💖 Bước đi trên con đường lộng lẫy đầy nến và hoa, (141 lượt xem)
⚜Đừng bỏ lỡ cơ hội để gửi lời yêu thương và dành những điều tuyệt vời nhất cho ngày của Cha sắp tới. (135 lượt xem)
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, tuyên dương Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Hòa Bình (142 lượt xem)
💡 𝐁𝐀̣𝐍 𝐂𝐎́ 𝐁𝐈𝐄̂́𝐓? (0 lượt xem)
MỘT TRẢI NGHIỆM BUỔI SÁNG AI CŨNG THÍCH MÊ TẠI GRAND HOTEL! (165 lượt xem)
Chuyến công tác cùng đồng nghiệp và bạn bè sẽ trở nên thư thái hơn (142 lượt xem)
NGÀY HỘI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DAI - ICHI (158 lượt xem)
CÔNG TÁC KẾT HỢP DU LỊCH GIỮA TRUNG TÂM HOÀ BÌNH 🧳🕶⛅️ (156 lượt xem)
📣 Bạn đang tìm địa điểm ăn trưa nhanh để cân bằng năng lượng cho ngày làm việc năng động? (151 lượt xem)
⏰ Thức ăn ngon cần thời gian thưởng thức. Chúng tôi có thức ăn.. Bạn có thời gian không? (145 lượt xem)
Hội nghị về chống thấm tại Hoà Bình (145 lượt xem)
☕Hãy để KYOMI COFFEE là nơi lý tưởng cho bạn và người thương ngồi lại cùng nhau, (180 lượt xem)
Hạnh phúc nhiều khi chỉ là thức dậy trong một sáng cuối tuần trễ nải (176 lượt xem)
Đám cưới mùa hè trong mơ, dù trời đổ cơn mưa bất ngờ ❤ (172 lượt xem)
Trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo không thể thiếu những phút giây thư giãn. (181 lượt xem)
🍽 Trong ngày 𝐓ế𝐭 Đ𝐨𝐚𝐧 𝐍𝐠ọ (3/6) (156 lượt xem)
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧'𝐬 𝐃𝐚𝐲! 🧸 (0 lượt xem)
Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cho bữa tối cuối tuần, (131 lượt xem)
💕 Giữa không gian ngập tràn sắc ánh sáng (140 lượt xem)
XÚC ĐỘNG LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ KHOÁ 2019-2022 (149 lượt xem)
THẾ NÀO LÀ MỘT MÙA HÈ ĐÍCH THỰC DÀNH CHO CON? (174 lượt xem)
Liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2022-2026 giữa 2 tỉnh Hoà Bình-Bình Định (142 lượt xem)
Lễ tri ân và ra trường đầy xúc động của học sinh lớp 5B trường Tiểu học Trần Quốc Toản (164 lượt xem)
𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚? (0 lượt xem)
“Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông? (150 lượt xem)
🌧 Tháng 5 này, khách sạn Grand mời bạn trải nghiệm niềm vui thư thái sau những ngày oi ả (157 lượt xem)
GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE ĐỒNG HÀNH CÙNG LÝ CÔNG HOÀNG ANH U23 VIỆT NAM (131 lượt xem)
🌟🍗🥂 Quây quần bên gia đình, bạn bè và thưởng thức bữa trưa trong không gian ấm áp tại nhà hàng Diamond Palace. (141 lượt xem)
🏅 UBND TỈNH HOÀ BÌNH GẶP MẶT, CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH ĐỘI TUYỂN XE ĐẠP QUỐC GIA VIỆT NAM THI ĐẤU SEA Games 31 (129 lượt xem)
LỄ TỔNG KẾT DỰ ÁN: “TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHÚC XẠ VÀ KÍNH MẮT CHẤT LƯỢNG (166 lượt xem)
✨Chiều 19/5, tại Grand Hotel đã diễn ra thành công Lễ phát hành sách " Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường Tân Thịnh giai đoạn 1945-2020" (0 lượt xem)
Đã đến lúc giải tỏa với những món ngọt ngày thứ Năm! 🥰 (146 lượt xem)
Một hôn lễ lộng lẫy, xa hoa và ‘sang chảnh’ luôn là niềm ao ước của biết bao cặp đôi sắp cưới. (181 lượt xem)
Không cần phải tốn quá nhiều thời gian để đắn đo ăn gì ở đâu tối nay. (141 lượt xem)
🏅 Grand Hotel rất vinh dự được đồng hành cùng các vận động viên SEA Games 31 (182 lượt xem)
Bạn có biết không? 60 phút mát-xa bằng 7-8 giờ ngủ cho cơ thể của bạn. 💆 (146 lượt xem)
CHIỀU THỨ 7 TRÀ CHIỀU TẠI KYOMI COFFEE (149 lượt xem)
Còn nơi nào tuyệt vời hơn để thưởng thức tinh hoa ẩm thực Diamond ? (148 lượt xem)
KỲ NGHỈ HÈ CÙNG BÉ YÊU (150 lượt xem)
Nâng tầm trải nghiệm sự kiện cùng Grand Hotel🌟 (150 lượt xem)
Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Hoà Bình đánh giá kết quả xếp hạng Bộ chỉ số DCCI năm 2021 (180 lượt xem)
Thứ 2 đầu tuần😍😍😍 (156 lượt xem)
Tạm gác lại những tất bật của cuộc sống thường ngày, và để dành tặng cho bản thân cùng gia đình những khoảng thời gian thật ý nghĩa tại Grand Hotel.​ (0 lượt xem)
Lễ cưới trong mơ của Mỹ Linh và Huy Long 💕 (168 lượt xem)
❤🌹 Người phụ nữ tuyệt vời nhất mà ai trong chúng ta cũng đều muốn trở nên bé nhỏ để được ôm ấp, vỗ về sau những bận rộn của cuộc sống. (0 lượt xem)
Bạn đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài năm nay chưa? (181 lượt xem)
Ngày 5/5, tại Grand Hotel Hoà Bình, (152 lượt xem)
Nâng tầm bữa trưa công sở (168 lượt xem)
Câu chuyện tình yêu không chỉ được truyền tải thông qua câu chữ mà còn có thể được chia sẻ qua từng khung ảnh. (147 lượt xem)
Grand Hotel của chúng tôi là nơi hoàn hảo để dành một kỳ nghỉ đặc biệt với người thân yêu của bạn! (178 lượt xem)
Bộ sưu tập thức uống mùa hè ☕🍨🍰 (171 lượt xem)
Chào thứ Hai ! Không như mỗi tuần, (167 lượt xem)
🇻🇳 Vào ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hàng năm, trên khắp các con đường, (163 lượt xem)
GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE CHÚC MỪNG (155 lượt xem)
Không gian Diamond Palace – địa điểm lý tưởng cho bữa tiệc sinh nhật sang trọng và ấm cúng (155 lượt xem)
Chuỗi sự kiện truyền thông " Talkshow Phương pháp bổ sung dinh dưỡng toàn diện " (146 lượt xem)
🛥 Hãy thử một lần trực tiếp khám phá vẻ đẹp của Sông Đà trên du thuyền Diamond (143 lượt xem)
Tập đoàn nước giải khát lớn nhất hành tinh đã vượt ra khỏi ánh hào quang để thích nghi với thị hiếu người tiêu dùng (152 lượt xem)
𝓥ới thiết kế rộng rãi mỗi hạng phòng tại Grand Hotel Hoà Bình (156 lượt xem)
Lễ cưới trong mơ của Ngọc Anh và Trọng Hội (155 lượt xem)
Ngày Thứ Bảy tuyệt vời cùng sự trở lại ngọt ngào tại Kyomi Coffee (164 lượt xem)
"Lập kế hoạch cho một cuộc họp hoặc điều phối một hội nghị không phải là nhiệm vụ dễ dàng" (150 lượt xem)
Ngày 21-22/4, tại Grand Hotel Hoà Bình diễn ra Chương trình Đào tạo Nâng cao Năng lực Thương mại Điện tử (152 lượt xem)
Cô dâu Hồng Duyên, chú rể Lê Hoàng đã chính thức nên vợ nên chồng trước sự theo dõi và chúc phúc của gia đình, (155 lượt xem)
MỪNG ĐẠI LỄ 30-4, 1/5 CÙNG GIA ĐÌNH, BẠN BÈ THƯỞNG THỨC THỰC ĐƠN ĐẶC BIỆT (135 lượt xem)
💎💎💎 Trải qua những cung bậc cảm xúc khi chứng kiến cặp đôi Đức & Phương (150 lượt xem)
Cùng nạp đầy năng lượng tích cực với menu tự chọn linh hoạt tại nhà hàng Diamond Palace. (164 lượt xem)
Ngày 17/4 tại Grand Hotel Hoà Bình, Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình (148 lượt xem)
#HappyWedding... (156 lượt xem)
🌟🍗🥂 Tháng 4 này, hãy hòa mình vào bữa tiệc tại nhà hàng Diamond Palace. (142 lượt xem)
Hoà Bình FC tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2022 và công bố nhà tài trợ (140 lượt xem)
💗 HÈ CHUNG ĐÔI CÙNG LỄ CƯỚI TRONG MƠ (152 lượt xem)
Tạm gác đi mỏi mệt của những ngày dài bận rộn và tự thưởng cho bản thân giây phút thư giãn tuyệt vời (161 lượt xem)
Một lễ cưới ngọt ngào và đầy chất thơ đang chờ đón bạn tại Grand Hotel (165 lượt xem)
Dịp lễ luôn là thời điểm vàng để bạn bè, đồng nghiệp hẹn hò, gặp mặt họp lớp. (141 lượt xem)
"Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3" (166 lượt xem)
Chào đón một mùa hè đầy sôi động và tận hưởng thời gian vui vẻ bên gia đình cùng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại Grand Hotel Hoà Bình (0 lượt xem)
Thỏa nỗi nhớ du lịch vùng núi Hoà Bình, nơi đoàn khách đến từ du lịch Xuân Hoa (154 lượt xem)
Đâu chỉ cần cuối tuần mới nghỉ ngơi (169 lượt xem)
Đam mê vô tận với ẩm thực đậm chất Tây Bắc (176 lượt xem)
Mùa du lịch đang vẫy gọi, bạn đã sẵn sàng cho những khám phá và trải nghiệm mới chưa? (132 lượt xem)
Chào đón những ngày hè đầy năng lượng bằng ly sinh tố trái cây tuyệt hảo (153 lượt xem)
🎂 Đánh dấu ngày sinh nhật đáng nhớ của bé tại Grand Hotel - nhà hàng Diamond Palace ✨ (157 lượt xem)
Cuối tuần dành thời gian bên người thân và bạn bè thôi. (160 lượt xem)
"Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời (163 lượt xem)
Bất kỳ một tình yêu đích thực nào cũng sẽ trải qua một đoạn đường dài vô tận với những chông gai và thử thách (164 lượt xem)
Thay vì thưởng thức bữa ăn tại những nhà hàng truyền thống, (159 lượt xem)
Chiều 31/3, tại Grand Hotel Hoà Bình, (165 lượt xem)
🦐🐟 Cùng đồng nghiệp, nhóm bạn lâu ngày không gặp, (166 lượt xem)
🌿 Chiều nay trời đẹp, nắng trong, ngại gì mà không ra ngoài tận hưởng không khí mát mẻ (163 lượt xem)
NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM DU LỊCH VÀ ẨM THỰC​ (185 lượt xem)
💦 Chào đón mùa hè với Kyomi Coffee 💃 (161 lượt xem)
🍽 Dành thời gian quý báu bên gia đình và cùng thưởng thức hải sản hảo hạng (148 lượt xem)
Nụ cười của người thân yêu là phần thưởng lớn nhất của bạn 💃 (199 lượt xem)
🎉Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2022) (169 lượt xem)
🧳🌴🌞 TRẢI NGHIỆM KỲ NGHỈ MÙA HÈ YÊU THƯƠNG DÀNH CHO GIA ĐÌNH (185 lượt xem)
Một lễ cưới ngọt ngào và đầy chất thơ đang chờ đón bạn tại GRAND HOTEL HOÀ BÌNH (180 lượt xem)
Kết thúc ngày bận rộn với thực đơn đa dạng cùng các món đặc biệt được chuẩn bị tại nhà hàng Diamond Palace - khách sạn Grand (165 lượt xem)
Trải nghiệm phong cách sống Tiện nghi, Sang trọng và Tiện nghi với Dịch vụ của Grand Hotel Hoà Bình! (200 lượt xem)
Thưởng thức các loại bánh ngọt kèm theo tách trà hay cà phê nóng có thể là lựa chọn lý tưởng (171 lượt xem)
Khởi đầu tuần mới đầy cảm hứng và những ý tưởng hoàn hảo cho các buổi hội họp thành công tốt đẹp. (165 lượt xem)
Kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Xây dựng Thương Mại Hoàng Sơn (19/3/2001-19/3/2022) (166 lượt xem)
KYOMI COFFEE - YÊU TỪNG KHOẢNH KHẮC (183 lượt xem)
Chào mừng ngày du lịch mở cửa trở lại 15/3 vừa qua (195 lượt xem)
Ngày 17/03/2022, tại Nhà hàng Diamond Palace - Grand Hotel (175 lượt xem)
Tại Diamond Palace, chúng tôi luôn quan tâm đến từng món ăn để mang lại hương vị tuyệt vời nhất cho Quý Thực Khách (168 lượt xem)
Ngày 14/3, tại Grand Hotel, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình (174 lượt xem)
🌞💍💌🥂 Ưu đãi Tiệc cưới Hè 2022 (188 lượt xem)
Gửi gắm tinh hoa ẩm thực qua sự sáng tạo và bàn tay tài hoa của đội ngũ đầu bếp nhà hàng Diamond Palace - khách sạn Grand (183 lượt xem)
Khám phá những lựa chọn an tâm và tối ưu cho sự kiện sắp tới của bạn tại Khách sạn Grand (170 lượt xem)
Trải nghiệm cafe, trà chiều thư thái với thức uống đa dạng để lựa chọn (164 lượt xem)
✩ Nâng tầm nghỉ dưỡng cặp đôi cùng Grand Hotel (170 lượt xem)
TẬN HƯỞNG KHÔNG KHÍ DU LỊCH THONG THẢ TRÊN DU THUYỀN DIAMOND PALACE (162 lượt xem)
Một số hình ảnh ngày hôm qua lưu lại mừng ngày 8/3 dành cho các chị em phụ nữ tại Diamond Palace (174 lượt xem)
Cảm ơn vì đã lựa chọn Grand Hotel Hoà Bình cho bước ngoặt quan trọng trên hành tình trình yêu của các bạn (170 lượt xem)
Bạn chọn cách nào để bày tỏ tình yêu thương và sự cảm mến đối với một nửa thế giới 💗? (180 lượt xem)
🌸 TUẦN LỄ QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 🌸 (185 lượt xem)
CÀ PHÊ SÁNG BẠN NHÉ 🤩 (184 lượt xem)
💞 Lan tỏa sự ấm áp trong những ngày đông Hoà Bình (168 lượt xem)
🌸MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ🌸 (0 lượt xem)
👰❤️🤵 (0 lượt xem)
Món quà ý nghĩa dành tặng cho những người bạn yêu thương trong những dịp đặc biệt mùng 8-3 năm nay. (166 lượt xem)
🌿 Tuần mới trời đẹp, nắng trong, ngại gì mà không ra ngoài tận hưởng không khí mát mẻ (158 lượt xem)
♥MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ♥ (198 lượt xem)
CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2 (187 lượt xem)
🥳 CUỐI TUẦN RỒI, MÌNH KYOMI THÔI! (194 lượt xem)
🌸 Không khí Xuân vẫn đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách thành phố Hoà Bình; (181 lượt xem)
🎉 Grand Hotel - Diamond Palace xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, may mắn nhất tới cô dâu chú rể Minh Tâm - Lê Hiền. (183 lượt xem)
🌿 NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP DÀNH CHO GIA ĐÌNH (175 lượt xem)
🌿 Bạn cần một nơi yên tĩnh trong vài giờ đồng hồ? (185 lượt xem)
🌧 Còn gì tuyệt vời hơn giây phút tạm xa ngày mưa giá rét để thưởng thức các món ăn đặc sắc (190 lượt xem)
🎊 Lên kế hoạch cho tiệc cưới trong mơ với xu hướng tiệc cưới thân mật và ấm cúng (179 lượt xem)
Tạm gác lại dư vị Tết, cùng Kyomi Coffee bắt đầu năm mới thật hứng khởi và sáng khoải cùng combo trà-cafe (184 lượt xem)
THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA TẠM THỜI DỊCH VỤ MASSAGE (196 lượt xem)
Đầu năm là thời gian hoàn hảo cho những bữa tiệc tân niên quây quần bên gia đình, bạn bè (180 lượt xem)
Hâm nóng tình cảm và dành cho người thương của bạn một kỳ nghỉ trọn vẹn với ưu đãi nghỉ dưỡng (182 lượt xem)
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm thật riêng tư cho ngày trọng đại của mình - nơi bình yên, (170 lượt xem)
Một đám cưới có qui mô nhỏ, ngân sách tiết kiệm hơn so với một đám cưới trước dịch, (178 lượt xem)
LAN TỎA NĂNG LƯỢNG CHO HỘI NGHỊ THÀNH CÔNG (174 lượt xem)
Đặt ngay với ưu đãi của Grand Hotel để tận hưởng một không gian riêng tư tại trung tâm thành phố Hoà Bình; (156 lượt xem)
Còn nơi nào tuyệt vời hơn Diamond Palace trong dịp lễ Tình nhân năm nay? (186 lượt xem)
👩‍🎓👨‍🎓 Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022 - Lớp Quản lý kinh tế K27A 1.2 (182 lượt xem)
💕 Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của bạn đến người yêu dấu. (181 lượt xem)
Mỗi dịp đầu xuân năm mới, đi lễ mong cầu bình an là một phong tục, một nét văn hóa đã có từ lâu đời của người Việt (171 lượt xem)
Thêm phần ngọt ngào cho buổi hẹn hò với cafe đậm vị, trà chiều cùng bộ sưu tập bánh ngọt đầy bắt mắt tại Kyomi Coffee (175 lượt xem)
Nếu cô dâu, chú rể ưa thích phong cách đám cưới ấm cúng, thân mật, (182 lượt xem)
💕 Dịp Lễ Tình Nhân này, hãy để Grand Hotel giúp bạn tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào bên không gian ấm cúng (181 lượt xem)
Giây phút hai người trao nhau đôi nhẫn cưới- biểu tượng cho sự gắn kết trọn đời (197 lượt xem)
🏮DU XUÂN ĐẦU NĂM TRÊN DU THUYỀN DIAMOND PALACE (181 lượt xem)
⛱ Khác với mọi năm, càng nhiều người Việt trong Tết 2022 (209 lượt xem)
Lễ khai xuân đầu năm mới của Tổng công ty Hoàng Sơn (06/02) (189 lượt xem)
NHÀ HÀNG DIAMOND PALACE THÔNG BÁO KHAI XUÂN MÙNG 4 TẾT (189 lượt xem)
Mỗi năm hoa đào nở, Lại rủ đám bạn mình Ghé Kyomi (184 lượt xem)
🌸 Hẹn nhau ngày đầu năm, thưởng thức những đồ uống tuyệt vời của Kyomi Coffee, (618 lượt xem)
ĐÓN TẾT NHÂM DẦN VỚI ƯU ĐÃI NGHỈ DƯỠNG TẠI GRAND HOTEL HOÀ BÌNH (191 lượt xem)
🧧 Năm Tân Sửu với bao thử thách đã sắp tới lúc kết thúc, Grand Hotel hân hoan chào đón Tết Nhâm Dần (187 lượt xem)
🌊 Lần đầu tiên, trên lòng hồ Hòa Bình xuất hiện du thuyền cao cấp Diamond Palace được thiết kế với nội thất sang trọng, hiện đại bậc nhất thành phố Hòa Bình (0 lượt xem)
Một chút động lực cho ngày giữa tuần? (187 lượt xem)
Tết luôn là khoảng thời gian quý giá để sum vầy bên gia đình và những người thân yêu (197 lượt xem)
𝑀𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝑁ℎ𝑎̂𝑚 𝐷𝑎̂̀𝑛 – Đ𝑜́𝑛 𝑉𝑎̣𝑛 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑀𝑎𝑦!🧧 (221 lượt xem)
✨ NĂM 2022 ĐÃ ĐẾN VỚI TẤT CẢ CHÚNG TA! (0 lượt xem)
Chia tay năm 2021 với những nốt trầm khó quên (191 lượt xem)
Có ai đã từng nói: "Từ những thành công nhỏ mới tạo nên những thành công lớn. (186 lượt xem)
PHÒNG TIỆC SANG TRỌNG CHO BỮA TIỆC CUỐI NĂM (196 lượt xem)
Lễ cưới luôn là nghi lễ mang ý nghĩa trọng đại đối với các cặp uyên ương (187 lượt xem)
Thử thách bản thân với một chuyến du lịch độc hành đầu năm, bạn nghĩ sao? (180 lượt xem)
✨Tối ngày 14 tháng 1 năm 2022, tại tầng 2, VIP12 - Diamond Palace, (191 lượt xem)
LỄ KỶ NIỆM 1 NĂM ĐỘI BÓNG FC 93 (201 lượt xem)
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM . . . (213 lượt xem)
Lấy cảm hứng đón Xuân về với thông điệp mang Bình An đến với mọi nhà ✨ (196 lượt xem)
🏢 Tại sao Grand Hotel Hoà Bình là điểm đến du lịch Tết an toàn cho gia đình bạn? (187 lượt xem)
Có sự vội vã những ngày tổng kết cuối năm (205 lượt xem)
Grand Hotel luôn muốn mang đến cho bạn sự thoải mái nhất trong suốt thời gian bạn nghỉ tại khách sạn của chúng tôi. (220 lượt xem)
🎉️🎉 TỔNG KẾT CUỐI NĂM VỚI TIỆC TẤT NIÊN HOÀNH TRÁNG TẠI GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE (201 lượt xem)
Cuộc đời của một con người, có lẽ một trong những dấu mốc quan trọng nhất đó chính là ngày mà họ quyết định sẽ mãi mãi kề vai sát cánh với người mình yêu thương (0 lượt xem)
Chiều ngày 12/1/2022, tại Grand Hotel đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022 (206 lượt xem)
Thay vì bỏ lỡ những ngày nghỉ cuối cùng trong năm, hãy cùng những người thân yêu trải nghiệm chuyến hành trình ẩm thực tinh tế (203 lượt xem)
Sáng 11/01/2022 tại Grand Hotel đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022 (203 lượt xem)
Thanh mát tinh thần cận ngày giáp Tết (180 lượt xem)
Không khí những ngày cuối năm cận Tết Nguyên Đán đang đến gần. (202 lượt xem)
Hoà Bình những ngày mùa đông có làm bạn mơ về một chuyến đi lãng mạn tạm xa ồn ào phố thị? (194 lượt xem)
🤟Đến Kyomi Coffee, chọn một chỗ ngồi thoải mái, tận hưởng không gian tầm nhìn thoáng đãng của thành phố, (199 lượt xem)
Tất cả các món ăn đều được Đầu bếp Diamond Palace của chúng tôi sáng tạo và tỉ mỉ trong từng chi tiết. (193 lượt xem)
Dù là cuộc họp theo quý hay tổng kết hằng năm, hội nghị khách hàng, (214 lượt xem)
Tận hưởng kỳ nghỉ trong ngày và tự thưởng cho bản thân và gia đình những giây phút thư giãn chỉ có tại Grand Hotel Hoà Bình. (202 lượt xem)
THỨ TƯ TẠI KYOMI COFFEE (180 lượt xem)
✨ NĂM 2022 ĐÃ ĐẾN VỚI TẤT CẢ CHÚNG TA! (209 lượt xem)
𝓨𝓸𝓾 & 𝓜𝓮 💍 (0 lượt xem)
𝓣𝓮̂́𝓽 𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂𝓷 Đ𝓪́𝓷 đang gõ cửa từng gia đình Việt (223 lượt xem)
MỘT NĂM MỚI VỚI NĂNG LƯỢNG MỚI ĐÃ TỚI 💃 (212 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace chúc bạn một năm mới rực rỡ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. (202 lượt xem)
Trong suốt một năm đầy biến động 2021 (206 lượt xem)
SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG LÀ ƯU TIÊN ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI (190 lượt xem)
Một năm đã trôi qua, một năm mới chuẩn bị tới. (197 lượt xem)
Bạn đã chọn được nhà hàng ưng ý để ăn mừng Năm mới chưa? (198 lượt xem)
[ Lễ vu quy Ngọc Anh - Trọng Hội ] (206 lượt xem)
TRAO CHUYỆN CŨ ĐÓN NĂM MỚI THẬT VUI (200 lượt xem)
An toàn là xu hướng của thời đại mới (197 lượt xem)
[Sinh nhật] - Bé Anh Quân - tròn 1 tuổi 🥳 (202 lượt xem)
Đám cưới là sự khởi đầu của một hành trình dài, (199 lượt xem)
Năm 2021 đang dần đi tới những ngày cuối cùng, và điều gì khiến bạn cảm thấy trân quý trong năm nay?​ (192 lượt xem)
🥦🥦 NUÔNG CHIỀU VỊ GIÁC - THANH LỌC CƠ THỂ VỚI MÓN RAU, CỦ CHO TIỆC CƯỚI (206 lượt xem)
Đối với Grand Hotel - nhà hàng Diamond Palace (207 lượt xem)
THOẢI MÁI LÀM VIỆC & NGHỈ NGƠI TẠI GRAND HOTEL (202 lượt xem)
Grand Hotel - Nhà hàng Diamond Palace chúc bạn một Giáng sinh an lành và tràn ngập yêu thương bên gia đình và người thân yêu! (215 lượt xem)
🔔 Ngân nga giai điệu Jingle Bells trong không khí rộn ràng, vui tươi của một mùa lễ hội đang cận kề. (206 lượt xem)
🌲 KHÁM PHÁ THỰC ĐƠN GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT TẠI DIAMOND PALACE (221 lượt xem)
🇻🇳Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021)🇻🇳 (209 lượt xem)
🌼 Một ngày của Diamond Palace 🌼 (181 lượt xem)
MƯỜNG KHẾN HERITAGE - TIÊN PHONG ĐỔI MỚI - DẪN LỐI THÀNH CÔNG 🎉 (201 lượt xem)
🥰 Cặp đôi Thành Đạt và Thu Hương của Grand Hotel - nhà hàng Diamond Palace (212 lượt xem)
CÙNG KYOMI COFFEE NGỌT NGÀO ĐÓN CHÀO GIÁNG SINH 🎄 (217 lượt xem)
👑 Đối với các cặp đôi, hạnh phúc không phải là đích đến mà chính là con đường họ đang đi cùng nhau. Trên con đường hạnh phúc (209 lượt xem)
Sáng 14/12/2021, tại Grand Hotel đã diễn ra Hội nghị đối thoại trực tiếp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (0 lượt xem)
Sáng 17/12/2021, Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Việt Tín đã tổ chức Toạ đàm (194 lượt xem)
Cảnh sắc nào khơi dậy cảm hứng đam mê du lịch của bạn? (218 lượt xem)
❄️ Điểm hẹn Mùa lễ hội ❄️ (233 lượt xem)
🎉Xuyên suốt tháng 12, những tài năng pha chế của chúng tôi sẽ gửi đến bạn bộ sưu tập độc đáo gồm nhiều đồ uống trứ danh để cùng bạn đón chào mùa lễ hội Noel rực rỡ (0 lượt xem)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2022 (198 lượt xem)
Hãy để chúng tôi giúp bạn lắp đầy những kỷ niệm đẹp và tiếng cười hạnh phúc (198 lượt xem)
Không khí Giáng Sinh đã tràn ngập tại khách sạn Grand - nhà hàng Diamond Palace 🎄 (211 lượt xem)
Ngày 13/12, tại Grand Hotel đã diễn ra Chương trình Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, (201 lượt xem)
Lên kế hoạch cho đám cưới trong thời điểm có nhiều giới hạn và quy định luôn thay đổi, khiến các cặp đôi không khỏi lo lắng.​ (202 lượt xem)
TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN MÙA LỄ HỘI ! (233 lượt xem)
THƯỞNG THỨC BÁNH TIRAMISU TAN CHẢY TẠI KYOMI COFFEE (204 lượt xem)
Một mùa Giáng sinh lại đang tới. Đám cưới mùa Noel ở khách sạn Grand cũng vì thế mà mang hơi thở mùa lễ hội (191 lượt xem)
Thiết kế bữa tiệc ẩm thực của riêng bạn (204 lượt xem)
Hội thảo khoa học " Chiến thắng Hoà Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử" (180 lượt xem)
☕ Tách cà phê sóng sánh, giữ trọn vẹn hương vị đắng thơm tinh tế từ hạt cà phê, hoà quyện cùng vị ngọt béo của sữa (190 lượt xem)
NGHỈ DƯỠNG ĐẶC BIỆT CHO MÙA LỄ HỘI (219 lượt xem)
Mùa lễ hội cuối năm chính là thời điểm để nhìn lại một năm đã qua (217 lượt xem)
Lựa chọn địa điểm, không gian lý tưởng là một phần đặc biệt trong kế hoạch cưới của các cặp đôi. 💍 (200 lượt xem)
CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI 🌟 (227 lượt xem)
💞 Người ta có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi ánh mắt không bao giờ biết nói dối. (229 lượt xem)
Xem gì hôm nay ⁉ (222 lượt xem)
🎯 SỰ KIỆN CÔNG BỐ CHÍNH THỨC DỰ ÁN LA VIENA VALLEY (217 lượt xem)
Sáng 19/11/2021 tại Grand Hotel Hoà Bình (239 lượt xem)
WELCOME BACK TO GRAND HOTEL (220 lượt xem)
𝐿𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑎́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̛ (0 lượt xem)
NGÀY BỖNG NHẸ TÊNH VỚI TRÀ SỮA NGỌT NGÀO (205 lượt xem)
Chào tuần mới 🥰🥰🥰 (206 lượt xem)
"Nếu như cả thế giới được ghép thành một bài thơ, thì "𝐴𝑁𝐻 𝑌𝐸̂𝑈 𝐸𝑀" sẽ là dòng cuối cùng mà anh muốn viết. (216 lượt xem)
" Có một nghề bụi phấn bám đầy tay (240 lượt xem)
📚" Dẫu đi khắp bốn phương trời, cũng không quên nổi lời thầy khắc ghi. (245 lượt xem)
Nhân kỉ niệm 39 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982– 20/11/2021) (213 lượt xem)
NGHỈ DƯỠNG TRONG NGÀY GIỮA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ TẠI GRAND HOTEL HOÀ BÌNH (212 lượt xem)
Những ai yêu thích sự ngọt ngào, lãng mạn (223 lượt xem)
Một Vạn Đóa Hoa ! (207 lượt xem)
Phòng 𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲 - hạng phòng cao cấp tại tầng 3,4 của khách sạn (209 lượt xem)
Sáng 10/11/2021 tại Grand Hotel đã diễn ra Hội thảo thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của trí thức (223 lượt xem)
💃Không khí lễ hội đang gần kề vào những ngày cuối năm. (205 lượt xem)
Amazinggg Wedding 7-11-2021🧖🏼‍♀️🤵 (224 lượt xem)
Sáng ngày 09/11/2021 tại tầng 5, Grand Hotel đã diễn ra Hội thảo (219 lượt xem)
GIFT FOR TEACHERS 💐 (238 lượt xem)
Đã đến lúc bạn tái tạo năng lượng và thắp lại niềm yêu thích du lịch. (213 lượt xem)
Có phải bạn đã bỏ lỡ những dịp kỷ niệm đặc biệt của mình trong thời gian vừa qua không? (224 lượt xem)
Tận hưởng bầu không khí yên tĩnh cuối tuần khi dành thời gian thư giãn trong không gian sang trọng, (225 lượt xem)
Hôm nay, hãy chia sẻ về chỗ ngồi yêu thích của bạn tại Kyomi Coffee nhé. Bạn thường gọi đồ uống gì và tại sao bạn lại đặc biệt thích chỗ ngồi đó? (0 lượt xem)
TINH HOA ẨM THỰC VIỆT (245 lượt xem)
𝓗ôn nhân là kết quả của một tình yêu đẹp, lãng mạn và bền chặt! 🥰 Tình yêu của cô dâu Thanh Nga , chú rể Mạnh Cường là như thế. (222 lượt xem)
🎉🎈𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦?️🎉🎈 (246 lượt xem)
📸 Cuộc sống của chúng ta cũng giống như một bộ phim dài tập, có lúc thăng, (258 lượt xem)
✨ Bước qua thanh xuân rực rỡ, một ngày nào đó (220 lượt xem)
Không nơi nào tuyệt vời hơn để tổ chức sinh nhật và dùng bữa cùng gia đình, (217 lượt xem)
Grand Hotel Hoà Bình rất vinh dự được đón tiếp Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (212 lượt xem)
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 tại Công ty TNHH Thương Mại Tuổi Trẻ (272 lượt xem)
DIAMOND PALACE - NƠI TUYỆT VỜI ĐỂ NÓI LỜI THỀ HẸN ƯỚC, GẮN BÓ TRĂM NĂM (235 lượt xem)
Mọi ưu phiền chất chứa bấy lâu như được xua tan, nhường chỗ cho những khoảnh khắc sang thu yên bình. (230 lượt xem)
📊Tại Khách sạn Grand, chúng tôi hiểu rằng an toàn là yếu tố tiên quyết trong mọi kế hoạch sự kiện. (241 lượt xem)
Mừng ngày 𝐏𝐡ụ 𝐧ữ 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟎 (252 lượt xem)
CHÚT NGỌT NGÀO CHO PHÁI ĐẸP (247 lượt xem)
Ngay bây giờ và ngay lúc này tại Diamond Palace🤩🤩🤩 (278 lượt xem)
💃𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐍𝐮̛̃ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦💃 (14 lượt xem)
HỘI THẢO KHOA HỌC (248 lượt xem)
Trời ngả về thu, gió nhẹ thoang thoảng mỗi tầm chiều, (228 lượt xem)
💻 HỘI NGHỊ TẠI GRAND HOTEL (223 lượt xem)
Bên cạnh hoa và tấm thiệp xinh xắn được thiết kế đặc biệt, một bữa tiệc ấm áp tại Diamond Palace (230 lượt xem)
Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và ký kết hợp tác với Ngân hàng Nhà nước tỉnh (242 lượt xem)
Hưởng ứng tuần lễ áo dài, tuần lễ tôn vinh Ngày Phụ Nữ Việt Nam (228 lượt xem)
Hưởng ứng tuần lễ Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 (254 lượt xem)
Nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam ( 13/10/2004-13/10/2021 ) (213 lượt xem)
XIN CHÀO NGÀY MỚI..🌼 (232 lượt xem)
KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATTIC (365 lượt xem)
Bạn và gia đình có thể yên tâm chọn Grand Hotel làm điểm đến cho chuyến du lịch (235 lượt xem)
THỨ 7 TẠI KYOMI COFFEE (227 lượt xem)
"Món ăn ngon vỗ về con tim và nuôi nấng tâm hồn.” (300 lượt xem)
HỘI HỌP TẠI GRAND HOTEL HOÀ BÌNH (242 lượt xem)
Diamond Palace với sứ mệnh "Chia sẻ tinh thần - Phục vụ chuyên nghiệp”, (244 lượt xem)
LÀM VIỆC VÀ Ở LẠI THOẢI MÁI VÀ AN TOÀN (226 lượt xem)
TUẦN LỄ THÁNG TÔN VINH PHÁI ĐẸP VIỆT NAM 20/10 (234 lượt xem)
Một cuộc họp mặt cơ quan hay gia đình hoặc quây quần cùng nhóm bạn thân (206 lượt xem)
DIAMOND PALACE - LƯU GIỮ TỪNG KHOẢNH KHẮC 📸 (225 lượt xem)
Bất kể là bạn đang làm việc hay nghỉ dưỡng, đã đến lúc thư giãn rồi! (224 lượt xem)
" Đây sẽ là một trang mới cho câu chuyện tình yêu của đôi ta "💍 (219 lượt xem)
Cafe trà chiều Kyomi Coffee thêm phần ngọt ngào với bộ sưu tập các món bánh ngọt theo chủ đề “Nét thu lãng mạn” (255 lượt xem)
DIAMOND PALACE - ANYWHERE , ANY TIME ! (226 lượt xem)
Kyomi Coffee trân trọng gửi lời cảm ơn chị khách đáng yêu và vô cùng xinh đẹp - Ms. Hồng Thuận (228 lượt xem)
🎉 Tự hào nơi bán đảo giữa lòng thành phố - nơi những phút giây thư giãn tránh xa những bộn bề thường ngày quan trọng hơn bao giờ hết. (244 lượt xem)
Cuối tuần cùng bạn bè và gia đình thưởng thức (230 lượt xem)
Happy Full Month Nam Phong🎈🎈 🎈 (226 lượt xem)
Mùa tiệc cuối năm 2021 đang tới rất gần, đáp ứng nhu cầu về đặt phòng tiệc, phòng họp - hội nghị, (236 lượt xem)
✌️ Tại sao phải làm việc tại nhà trong khi bạn hoàn toàn có thể làm điều đó tại Grand Hotel Hoà Bình? (247 lượt xem)
THƯỞNG TRÀ CHIỀU TẠI KYOMI COFFEE (244 lượt xem)
🌟 THOẢ MÃN VỊ GIÁC CHO BỮA TRƯA TUYỆT VỜI HƠN VỚI MÓN NEM TẠI DIAMOND PALACE (0 lượt xem)
Tháng 9 dần qua. Nắng không còn gay gắt như những ngày hè rộn rã, trời đã sang giữa thu rồi (226 lượt xem)
🎂 Sinh nhật màu hồng mừng công chúa nhỏ tuổi mới tại nhà hàng Diamond Palace. (237 lượt xem)
🌟 THOẢ MÃN VỊ GIÁC CHO BỮA TRƯA TUYỆT VỜI HƠN VỚI MÓN NEM TẠI DIAMOND PALACE (236 lượt xem)
Dù là bữa trưa hay bữa tối, bạn vẫn hoàn toàn có thể nâng tầm trải nghiệm ẩm thực (258 lượt xem)
CUỐI TUẦN NÀY CÁC BẠN CÓ HẸN Ở ĐÂU? (239 lượt xem)
Trời sang thu, gió thổi nhẹ , hẹn hò mấy nhóm bạn thân tụ tập quanh nồi lẩu là tuyệt nhất. (231 lượt xem)
Chiều 22/09, tại Grand Hotel Hoà Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hoà Bình (229 lượt xem)
Tận hưởng thời gian quý báu của bạn bất kể đó là chuyến nghỉ dưỡng hay công tác tại Grand Hotel. (235 lượt xem)
🍂 Này em ơi, ta hãy cưới đi khi mùa thu tới… (233 lượt xem)
Bạn sẽ chọn "Đất liền" hay "Biển khơi"? (238 lượt xem)
🍸Khám phá những câu chuyện thú vị và thưởng thức một ly sinh tố mát lạnh hay ly cafe Việt tỉnh táo - bạn đã sẵn sàng chưa? (259 lượt xem)
Khám phá vẻ đẹp thành phố Hoà Bình để khơi nguồn cảm hứng của bạn (232 lượt xem)
Theo thời gian cùng sự giao thoa văn hóa mới, thực đơn tiệc cưới tại Diamond Palace (233 lượt xem)
Không khí 𝓣𝓮̂́𝓽 𝓽𝓻𝓾𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓾 đang rộn ràng khắp ngõ phố (226 lượt xem)
Hãy cùng những người thân yêu vẽ lên bức tranh sinh nhật màu hồng tuyệt đẹp dành cho bé yêu tại nhà hàng Diamond Palace nhé (218 lượt xem)
Một tách cà phê cho một buổi chiều đầy năng lượng, bạn nghĩ sao? (235 lượt xem)
Trung Thu đong đầy - Hạnh phúc đoàn viên (234 lượt xem)
Trạng thái bình thường mới khiến nhu cầu về không gian tổ chức tiệc sinh nhật, sự kiện ngày càng cao. (232 lượt xem)
Mừng Tết Trung Thu với kế hoạch trải nghiệm ẩm thực chuẩn 3 sao tại nhà hàng Diamond Palace - khách sạn Grand. Tại sao không? (252 lượt xem)
Điều gì truyền cảm hứng nhất cho bạn✨? (245 lượt xem)
TRẢI NGHIỆM PHÒNG DELUXE TRIPLE DÀNH CHO GIA ĐÌNH - Ưu Đãi Tháng 09 (229 lượt xem)
🌕 Từ xa xưa, Tết Trung thu luôn là dịp để gia đình gắn kết, (259 lượt xem)
Ly sinh tố tinh tế cho cuối hè với hương vị tươi mát (259 lượt xem)
Tiết trời sang thu mát mẻ. Hoà Bình đã trở lại trạng thái bình thường và bình yên vốn có. (226 lượt xem)
Cần một nơi lưu trú vài ngày mà vẫn cảm nhận được sự bao bọc ấm áp như đang chính ở nhà bạn? (0 lượt xem)
"Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn" (241 lượt xem)
DIAMOND PALACE ĐÃ TRỞ LẠI (261 lượt xem)
Không khí những ngày cận Tết Trung Thu luôn làm mọi người háo hức, phấn khởi (242 lượt xem)
Tán gẫu với bạn bè sau giờ làm việc, học tập đầu tuần hay tranh thủ hẹn hò nhóm bạn tại Kyomi Coffee (272 lượt xem)
Là chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, hội thảo (228 lượt xem)
🔥 Tiếp thêm năng lượng tích cực cho tuần mới với ưu đãi CỰC HOT tiếp tục diễn ra tại nhà hàng Diamond Palace ! (243 lượt xem)
KYOMI COFFEE - Grand Hotel Tầng 3-4 Grand Hotel, 129 Lê Thánh Tông, Hoà Bình (257 lượt xem)
Vậy là sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng được chào đón quý khách trở lại với Grand Hotel (268 lượt xem)
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI (0 lượt xem)
Nhân dịp Quốc Khánh 2/9 (233 lượt xem)
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021) (0 lượt xem)
📰 THÔNG BÁO TẠM THỜI ĐÓNG CỬA (260 lượt xem)
[22.7.2021] Hãy để ngày của bạn lung linh tại Kyomi Coffee. (237 lượt xem)
Bữa Trưa Thứ 5 tại Diamond Palace sẽ mang lại cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn và thú vị (237 lượt xem)
Chúng tôi hiểu rằng đám cưới là một dịp quan trọng (270 lượt xem)
🌪 Thoát khỏi nhịp sống đô thị hối hả và nhộn nhịp (291 lượt xem)
HỘI HỌP THUẬN TIỆN NGAY TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH (255 lượt xem)
💎 Diamond Palace: Nơi nguyên liệu địa phương là điểm nhấn! (240 lượt xem)
Bạn có nhớ ly nước ép gần nhất mình cầm trên tay? (257 lượt xem)
“Có một ký ức tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một ký ức chia ly mang tên Tốt Nghiệp”. (267 lượt xem)
Bạn thường đắn đo nên gọi món nào khi xem thực đơn? (263 lượt xem)
Bạn có đang mơ về những điểm đến du lịch sắp tới khi dịch qua đi (236 lượt xem)
Làm gì để giải toả căng thẳng và tìm lại cảm hứng sau 1 tuần dài làm việc hăng say? (216 lượt xem)
[15.7.2021] Đã bao lâu rồi bạn chưa được thưởng thức một bữa tối ngon miệng? (241 lượt xem)
[15.7.2021] HÃY GIỮ AN TOÀN DÙ BẠN Ở BẤT CỨ ĐÂU ✈️ (270 lượt xem)
[15.7.2021] Chào buổi sáng! (276 lượt xem)
Mùa Trung Thu sắp cận kề (281 lượt xem)
DIAMOND PALACE - LUÔN BÊN BẠN TRONG MỌI KHOẢNH KHẮC (262 lượt xem)
[13.7.2021] Đôi khi, giữa lòng thành phố tấp nập, tất cả những gì bạn cần là (278 lượt xem)
[13.7.2021] Bâng khuâng phút chia tay của học trò lớp 12A4 Trường THPT Lạc Long Quân (242 lượt xem)
[13.7.2021] Chúng ta sẽ trải nghiệm những vùng đất mới. (312 lượt xem)
Chuyến du lịch đến Hoà Bình của bạn chưa trọn vẹn nếu chưa thử món gỏi cá hồi, (258 lượt xem)
[12.7.2021] Đã bao lâu rồi tâm trí bạn chưa được nghỉ ngơi? (298 lượt xem)
[12.7.2021] DIAMOND PALACE KIẾN TẠO KHOẢNH KHẮC CÙNG GIA ĐÌNH! (312 lượt xem)
[9.7.2021] Đã đến lúc sum họp, đoạn tụ bạn bè và người thân! (305 lượt xem)
[9.7.2021] Grand Hotel sở hữu những không gian phòng họp sang trọng (292 lượt xem)
[9.7.2021] Nếu mỗi tuần của bạn trôi qua với rất nhiều áp lực công việc, (268 lượt xem)
[8.7.2021] Bạn cần tổ chức #hội_thảo hoặc #họp #trực_tuyến? (269 lượt xem)
[8.7.2021] Thư giãn trong không gian sang trọng và tinh tế nhưng thật ấm cúng tại Diamond Palace cùng gia đình và bạn bè (278 lượt xem)
[8.7.2021] Thưởng thức một tách cà phê ngọt ngào như phần thưởng cho một tuần học tập và làm việc hết mình (282 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace (0 lượt xem)
Vậy là kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đã đến rồi (307 lượt xem)
[6.7.2021] DIAMOND PALACE TIẾP LỬA MÙA EURO (277 lượt xem)
[6.7.2021] Hãy chia sẻ chúng tôi về ý tưởng bữa tiệc đám cưới trong mơ của bạn (271 lượt xem)
[5.7.2021] Những ngày này giúp chúng ta nhận ra rằng à, hương vị không phải là tất cả (259 lượt xem)
[5.7.2021] #DIAMONDPALACE (277 lượt xem)
[5.7.2021] #BEST_SELLER DELUXE DOUBLE CITY VIEW (242 lượt xem)
[2.7.2021] Những kỷ niệm đẹp nhất luôn được tạo nên trên bàn ăn (272 lượt xem)
[2/7/2021] 🙌 Giơ tay lên nếu bạn đã sẵn sàng cho cuối tuần và một ly đen đá tuyệt đỉnh (297 lượt xem)
[2/7/2021] Hâm nóng tình cảm và dành cho người thương của bạn một kỳ nghỉ dưỡng đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi (267 lượt xem)
1/7/2021 Chuẩn bị kế hoạch cưới sau mùa dịch? (280 lượt xem)
Tea break ngon miệng sẽ giúp bạn thư giãn trong khoảng thời gian giải lao của những buổi họp quan trọng (282 lượt xem)
📍KYOMI COFFEE (308 lượt xem)
Phòng ăn riêng nhà hàng Diamond Palace tại Grand Hotel luôn là điểm hẹn lý tưởng (262 lượt xem)
Khoảnh khắc sáng nay 30/6 tại Kyomi Coffee (256 lượt xem)
Nhiều hơn để cảm nhận, nhiều hơn để khám phá, nhiều hơn để trải nghiệm (257 lượt xem)
Đừng để nắng nóng cản trở việc tận hưởng những bữa ăn thơm ngon, tinh tế và đầy đủ dưỡng chất (273 lượt xem)
Thứ 6 tại Kyomi Coffee là đây! (338 lượt xem)
Mọi món ăn đều là sự hòa quyện hoàn hảo giữa những nguyên liệu tươi ngon nhất và sự tận tâm của những đầu bếp chuyên nghiệp (289 lượt xem)
🤟Đến Kyomi Coffee, chọn một chỗ ngồi thoải mái, tận hưởng không gian khoáng đạt (310 lượt xem)
Một số review tích cực của khách hàng dành cho Grand Hotel Hoà Bình trên các trang đặt phòng trực tuyến OTA (393 lượt xem)
Cần một nơi lưu trú vài ngày mà vẫn cảm nhận được sự bao bọc ấm áp như đang chính ở nhà bạn? (335 lượt xem)
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021) (257 lượt xem)
Có những chuyến đi nào khiến bạn nhớ mãi? Có những khung hình nào khiến bạn ngắm nhìn mãi không thôi? (278 lượt xem)
Cuối tuần luôn là khoảng thời gian hoàn hảo để cả nhà cùng hàn huyên, chia sẻ khoảnh khắc sum họp. (239 lượt xem)
Một tách cà phê cho một buổi sáng đầy năng lượng, bạn nghĩ sao? (285 lượt xem)
Deluxe Room của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những chuyến công tác hay kì nghỉ cùng với người bạn yêu thương! (0 lượt xem)
🎶️ 🎶️ 🎶 Xin chào nắng hạ tháng 06, thời khắc chia tay quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò! (303 lượt xem)
giờ ăn trưa đã đến rồi (273 lượt xem)
🌿 Không gian được các vị khách vô cùng yêu thích tại Kyomi Coffee. (271 lượt xem)
AN TÂM TRẢI NGHIỆM MÓN ĂN NHÀ HÀNG TẠI GIA CÙNG DIAMOND PALACE. (283 lượt xem)
BỔ SUNG THÊM VITAMIN C, TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG CÙNG TRÀ TRÁI CÂY CỦA KYOMI COFFEE (238 lượt xem)
hãy cùng gia đình đến Grand Hotel hưởng thụ một kỳ nghỉ cho riêng mình (277 lượt xem)
HOÀN TOÀN YÊN TÂM KHI NGHỈ DƯỠNG TẠI GRAND HOTEL HOÀ BÌNH (296 lượt xem)
KYOMI COFFEE Tầng 3-4 Grand Hotel, 129 Lê Thánh Tông (297 lượt xem)
Tạo bất ngờ thú vị cho bữa tiệc tối bên bạn bè và người thương yêu với các món ăn hấp dẫn đang chờ đón bạn khám phá. (271 lượt xem)
Đúng như tên gọi của mình, Grand Hotel ôm trọn trong mình không gian thư giãn hoàn hảo gần ven Sông Đà lộng gió. (294 lượt xem)
📍 Miễn phí giao hàng tận nhà trong phạm vi thành phố Hoà Bình. (300 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace - Kyomi chính thức hoạt động trở lại (379 lượt xem)
#KyomiCoffee #GrandHotel (286 lượt xem)
Chúc mừng Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6 (308 lượt xem)
CHÚC MỪNG 131 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ - NGƯỜI CHA GIÀ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM (0 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace hưởng ứng ngày hội của toàn dân (223 lượt xem)
Mừng “80 mùa hoa, Đội ta lớn lên cùng đất nước” (15/5/1941-15/5/2021) (0 lượt xem)
📰 Thông báo về thay đổi trong hoạt động dịch vụ Grand Hotel, nhà hàng Diamond Palace, Coffee Kyomi, Massage (313 lượt xem)
❗GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE chung tay cùng cộng đồng thực hiện chặt chẽ THÔNG ĐIỆP 5K và các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. (320 lượt xem)
🌸 FLC DIGICOM 🌸 CHỌN KỲ NGHỈ THÔNG MINH - CHỌN HÀNG NGHÌN ĐIỂM ĐẾN (306 lượt xem)
lễ vu quy của cô dâu Thu Huyền và chú rể Xuân Tiến (316 lượt xem)
Chào mừng 46 năm Ngày Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam Thống Nhất Đất Nước và 135 năm Ngày Quốc Tế Lao Động (321 lượt xem)
SẼ NHỚ MÃI NHỚ MÃI KHI CHÚNG TA BÊN NHAU !!! 😭😭 (0 lượt xem)
Chiều 27/4 vừa qua tại Grand Hotel (0 lượt xem)
🎇🎉 GỢI Ý VUI CHƠI DỊP NGHỈ ĐẠI LỄ 30/4 | 1/5 (318 lượt xem)
HỘI THẢO KHÁCH HÀNG CAO CẤP CỦA VP BANK (407 lượt xem)
Hội Lan Var Tam Đa đã tổ chức sự kiện với chủ đề "Bông Hoa Tình Thương - Tìm lại mái ấm cho người đơn thân & Những hoàn cảnh khó khăn". (357 lượt xem)
Chiều qua (22/4) tại Grand Hotel Hòa Bình, Công ty Cổ phần Bóng đá Hòa Bình chính thức tổ chức Lễ ra mắt và xuất quân (326 lượt xem)
Happy Birthday Sếp Huyền ! (321 lượt xem)
Bận rộn công việc và gia đình khiến bạn mệt mỏi và quên mất đi việc chăm chút bản thân. (313 lượt xem)
′′Sinh nhật là dịp để nhắc nhở bản thân nên ăn nhiều bánh kem hơn"🎂 (333 lượt xem)
“𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒐̛ 𝒄𝒐̂̉ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒎𝒐̛ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒄 𝒎𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒂𝒏𝒉” (0 lượt xem)
"không mơ giấc mộng hoang đường, chỉ mơ giấc mộng bình thường có anh" (386 lượt xem)
❣️Bên trong sang trọng, bên ngoài thoáng đãng❣️ (329 lượt xem)
Chúc cô dâu Mỹ Linh và chú rể Đức Trọng (337 lượt xem)
HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ (343 lượt xem)
Cùng nhìn lại khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu Huyền Trang và chú rể Mạnh Hà (290 lượt xem)
Cuối tuần tại Grand Hotel. (328 lượt xem)
Hãy cùng gia đình đến Grand Hotel Hoà Bình hưởng thụ một kỳ nghỉ cho riêng mình (317 lượt xem)
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (321 lượt xem)
🌈Tình yêu là những dải màu sắc chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc. (0 lượt xem)
Ngay giữa lòng Hoà Bình cũng đang ẩn giấu nhiều điều hấp dẫn thú vị chờ khám phá. (303 lượt xem)
💞Tình yêu đến với nhau bằng sự khác biệt (304 lượt xem)
Quẳng gánh lo đi để tổ chức sự kiện tại Grand Hotel! (333 lượt xem)
🌈Tình yêu là những dải màu sắc chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc. (337 lượt xem)
HAPPY BIRTHDAY MINH QUANG 💐💐💐 (335 lượt xem)
Mỗi người chúng ta đều có một sở thích riêng, cũng như một loại thức uống yêu thích đặc biệt… (303 lượt xem)
Cảm ơn cô dâu chú rể đáng yêu Tuấn Anh & Vân Anh đã lựa chọn Grand Hotel - Diamond Palace (352 lượt xem)
Thư giãn toàn bộ Thân - Tâm - Trí tại Massage Grand (325 lượt xem)
Thư giãn với đồ uống yêu thích của bạn và tận hưởng cảnh quan thành phố tại Quầy bar Kyomi Coffee của khách sạn Grand! (282 lượt xem)
Ngày 28/3, cựu học sinh lớp 12A2 trường THPT Kỳ Sơn, Hoà Bình khoá (2003-2006) (316 lượt xem)
Lễ thành hôn của Trọng Nghĩa & Thu Hằng (338 lượt xem)
SỐNG TRỌN TỪNG PHÚT GIÂY (322 lượt xem)
Grand Hotel vui mừng chào đón nghệ sỹ danh hài Xuân Bắc, nghệ sỹ Phú Đôn và MC Thanh Mai tới lưu trú và nghỉ dưỡng tại khách sạn. (304 lượt xem)
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-2021) (309 lượt xem)
Họp kỹ thuật & Bốc thăm Giải Bóng Đá Chào Xuân 2021 - CÚP SAO VÀNG (345 lượt xem)
LỄ THÀNH HÔN CỦA NGỌC ANH - THÚY MY TẠI khách sạn Grand - Trung tâm hội nghị Diamond Palace (408 lượt xem)
Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học cấp Tiểu học năm 2020-2021 tại Grand Hotel (364 lượt xem)
Sáng 23/3 vừa qua, tại Grand Hotel - Trung tâm hội nghị Diamond Palace (325 lượt xem)
LỄ VU QUY MAI ANH - SƠN TÙNG (362 lượt xem)
Ngày 21/3, Ban liên lạc Hội cựu cán bộ tỉnh đoàn Hà Sơn Bình (310 lượt xem)
Sắp đến sinh nhật của các bé, cả nhà cùng lên kế hoạch tổ chức thôi nào! (286 lượt xem)
Chúc mừng ngày lễ Kỷ niệm 20 năm Thành lập Công ty Hoàng Sơn (394 lượt xem)
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tiệc cưới của 2 bạn Linh Giang & Trung Hiếu. (460 lượt xem)
CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐẶC SẮC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (319 lượt xem)
💗 Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên sẽ gặp gỡ, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy và câu nói “Yes, I do” (7230 lượt xem)
KỶ NIỆM 35 NĂM RA TRƯỜNG LỚP 12A TRƯỜNG THPT KỲ SƠN - HOÀ BÌNH NIÊN KHÓA 1986-2021 (311 lượt xem)
Grand Hotel vô cùng vinh dự được đón tiếp TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (342 lượt xem)
Sáng 4/3/2021 tại Grand Hotel đã diễn ra cuộc thi tuyển chọn những học sinh có đam mê và năng khiếu thiết kế (345 lượt xem)
☕🍃 Thêm chút ngọt ngào, sống động cho buổi chiều cuối tuần với bánh mousse độc đáo chỉ có ở Kyomi Coffee - khách sạn Grand (302 lượt xem)
Nhằm kiểm tra, rà soát và nâng cao nghiệp vụ, năng lực chuyên môn (0 lượt xem)
Sáng 10/3 tại Grand Hotel đã diễn ra Hội thi kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhân viên Bộ phận Nhà hàng (328 lượt xem)
Tại Grand Hotel, chúng tôi giúp Quý khách hàng có được thể trạng tốt nhất (314 lượt xem)
Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một ngày dành riêng cho những đóa hoa rực rỡ, những lời chúc tốt đẹp, và những niềm vui bất ngờ… (316 lượt xem)
HAPPY WOMEN'S DAY ! (352 lượt xem)
Hưởng ứng hoạt động nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 ( 8/3/1910-8/3/2021) (0 lượt xem)
Hưởng ứng hoạt động nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 ( 8/3/1910-8/3/2021), (318 lượt xem)
“ Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường Phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất” (381 lượt xem)
Sáng ngày 6/3/2021 tại tầng 5 Grand Hotel (325 lượt xem)
Chiều ngày 5/3/2021 tại Grand Hotel, Trường Đại học Vinh phối hợp với Trung tâm GDTX Tỉnh Hoà Bình tổ chức (324 lượt xem)
🌹 BỮA TIỆC LÃNG MẠN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 TẠI DIAMOND PALACE (308 lượt xem)
DIAMOND PALACE - TỶ MỈ TRONG TỪ CHI TIẾT (358 lượt xem)
Bạn đang tìm kiếm một nơi lý tưởng để công tác hay thư giãn vui chơi bên gia đình và bạn bè giữa thành phố Hoà Bình? (318 lượt xem)
✨ Lương y như từ mẫu" (359 lượt xem)
Happy Birthday Nguyễn Minh Uy Vũ ! (418 lượt xem)
Đối với ngày quan trọng nhất đời, bạn yêu cầu sự hoàn hảo nhất có thể. (335 lượt xem)
Đầu mùa xuân, thử "Chill" tại Kyomi Coffee view thành phố, nhâm nhi ly cocktail hoặc cafe hợp thời tiết lẫn tâm trạng. (590 lượt xem)
Sáng nay 23/2, tại tầng 5 Grand Hotel - nhà hàng Diamond Palace (332 lượt xem)
Thức ăn ngon, tâm trạng tốt! (0 lượt xem)
🏢 KHÁCH SẠN GRAND HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG (347 lượt xem)
Những ngày Tết đã qua, hôm nay các bạn trở lại với công việc chưa nè? (357 lượt xem)
TẾT TỚI TẤN TÀI - XUÂN SANG ĐẮC LỘC - GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - VẠN SỰ CÁT TƯỜNG 🎉 (392 lượt xem)
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021 (365 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace kính chúc Quý khách một năm 2021 hạnh phúc. (328 lượt xem)
Để cảm xúc của bạn trở nên "trọn vẹn" hơn bao giờ hết!!! (437 lượt xem)
GRAND HOTEL - DIAMOND PALACE CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID (397 lượt xem)
Bữa tiệc tất niên tràn đầy năng lượng và tiếng cười của Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Hoà Bình sáng 26/1 tại Diamond Palace (355 lượt xem)
Ngày 17/1/2021 vừa qua, tại Diamond Palace - Grand Hotel đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Câu Lạc Bộ Thiện Nguyện Áo Xanh (404 lượt xem)
Tiệc tất niên Hội Đồng Hương Mai Châu (576 lượt xem)
Một đám cưới tinh tế, lãng mạn nhưng vẫn sang trọng (373 lượt xem)
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới Tết. (404 lượt xem)
“LỄ CƯỚI VIÊN MÃN – HÔN NHÂN VẸN TRÒN” (380 lượt xem)
Tại Grand Hotel Hòa Bình, sự thoải mái của Quý Khách khi trải nghiệm các dịch vụ luôn là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. (438 lượt xem)
Bride & Groom: Ngọc Thắng & Bích Nguyệt (440 lượt xem)
Diamond Wedding chúc cho cô dâu và chú rể hạnh phúc bền lâu và cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui💓 (365 lượt xem)
Câu lạc bộ Gym - Finess - Yoga của Adam & Eva Hoà Bình tổ chức thành công tiệc Gala Dinner Chào Xuân Tân Sửu (403 lượt xem)
#1983Coffee #Opening #Billardclub (421 lượt xem)
MANULIFE HOÀ BÌNH - VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG (669 lượt xem)
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 (338 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace hân hạnh được phục vụ Quý khách (456 lượt xem)
Lễ vu quy của cô dâu Quỳnh Anh & chú rể Trọng Hưng (820 lượt xem)
Diamond Palace - Grand Hotel của chúng tôi sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những bữa tiệc cuối năm của quý khách (370 lượt xem)
Grand Hotel - nhà hàng Diamond Palace rất vinh dự được phục vụ (381 lượt xem)
KYOMI COFFEE Tầng 3-4 Grand Hotel, 129 Lê Thánh Tông, Hoà Bình (490 lượt xem)
Chuẩn bị cho mùa lễ hội có thể khiến bạn mệt mỏi và quên mất đi việc chăm chút bản thân (354 lượt xem)
Grand Hotel rất hanh hạnh được phục vụ Quý khách (381 lượt xem)
Cùng người thương ghé thăm Kyomi Bar Coffee (362 lượt xem)
Bạn mong chờ điều gì nhất trong những ngày đầu năm? (350 lượt xem)
Lễ thành hôn của chú rể Nam Sơn - cô dâu Thanh Huyền (345 lượt xem)
Họp Báo Giải Bóng Đá U18 Tỉnh Hoà Bình lần 2- năm 2021 sẽ diễn ra vào chiều mai 3/1/2021 (397 lượt xem)
Lễ thành hôn của Huyền Trinh & Đình Khánh (389 lượt xem)
Grand Hotel - nhà hàng Diamond hân hạnh đón tiếp hơn 200 CBNV BIDV HOÀ BÌNH (373 lượt xem)
Chào đón năm mới Tân Sửu 2021 (476 lượt xem)
Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đói rét cho vật nuôi vụ Đông – Xuân 2020 – 2021 (409 lượt xem)
VƯƠN RA BIỂN LỚN " - ĐÊM CỦA NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG (343 lượt xem)
Năm mới đã cận kề, bạn đã có kế hoạch gì để chào đón một năm mới 2021 chưa? (348 lượt xem)
Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm của các HTX trong tỉnh năm 2020 tại Grand Hotel. (433 lượt xem)
Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự (400 lượt xem)
Lễ cưới của Duy Linh & Thanh Huyền (419 lượt xem)
Merry Christmas! (452 lượt xem)
Lễ vu quy Phạm Xuân & Anh Tuấn (323 lượt xem)
💌Khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu và chú rể Kim Huệ & Việt Anh. (343 lượt xem)
Khách sạn Grand - Nhà hàng Diamond (583 lượt xem)
Hội Lan Var Tam Đa tại khách sạn Grand - nhà hàng Diamond (753 lượt xem)
🍾🥂🎉 ƯU ĐÃI TỔ CHỨC TIỆC CUỐI NĂM 🍾🥂🎉 (670 lượt xem)
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Diamond Palace - Grand Hotel (657 lượt xem)
Một tiệc cưới vô cùng ấn tượng ! (427 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách (403 lượt xem)
Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và 31 năm Ngày Quốc Phòng Toàn Dân (429 lượt xem)
Chào mừng 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (802 lượt xem)
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân 19/8 (3211 lượt xem)
Lễ Ký Kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động (529 lượt xem)
Khách sạn GRAND - Nhà hàng DIAMOND - KYOMI COFFEE chỉnh thức hoạt động trở lại (822 lượt xem)
Grand Hotel - Diamond Palace Mừng ngày Đại lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và chào đón ngày Quốc tế Lao động 1/5 (865 lượt xem)
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 tại Grand Hotel - Diamond Palace (670 lượt xem)
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Hoàng Sơn Thạc sỹ Nguyễn Cao Sơn (9/5/1969 - 9/5/2019). (2424 lượt xem)
Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (810 lượt xem)
Grand Hotel dành giải thưởng Guest Review Award 2018 (958 lượt xem)
Lễ Thành Hôn: Thịnh Minh - Thanh Luyện (781 lượt xem)
Gặp Mặt Đầu Xuân - Xuân Kỷ Hợi 2019 (820 lượt xem)
LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 (821 lượt xem)
Thư cảm ơn và chúc tết khách hàng xuân Kỷ Hợi 2019 (2878 lượt xem)
Chúc mừng năm mới 2019 (1411 lượt xem)
Hội thi Nghiệp Vụ Buồng Toàn Quốc do Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch (736 lượt xem)
Grand Hotel kính chúc quý khách một mùa lễ hội Noel an lành (1316 lượt xem)
Kỷ niệm Ngày Thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12 (2117 lượt xem)
Hướng về Ngày Hội Hoa Hướng Dương "Vì bệnh nhi ung thư " 2018 (834 lượt xem)
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (2659 lượt xem)
Đón xem các trận đấu World Cup 2018 tại Grand Hotel - Diamond Palace (857 lượt xem)
Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 - Grand Hotel - Diamond Palace (1471 lượt xem)
Thư chúc Tết gửi tới Quý khách hàng Grand Hotel - Diamond Palace (3400 lượt xem)
Dịch vụ MASSAGE - Khuyến mại chào Xuân 2018 (1320 lượt xem)
Bắt đầu đưa vào sử dụng hội trường tiệc cưới và phòng họp Vip Tầng 5 - Grand Hotel (1242 lượt xem)
Chương trình khai trương Kymese Coffee Bread (0 lượt xem)
Chuẩn bị cho lễ khai trương Kymese Coffee Bread đã hoàn thành (0 lượt xem)
Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 (0 lượt xem)
Khuyến mại đặc biệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới 5/9 (890 lượt xem)
Lễ Tổng Kết Liên Hoan Cuối Năm 2016 Công Ty Bandai (1326 lượt xem)
Tiệc Cưới Mai Anh - Thanh Tùng (1702 lượt xem)
Không khí Noel tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Diamond Palace (1354 lượt xem)
LỄ THÀNH HÔN XUÂN NAM & NGUYỄN HẰNG (1503 lượt xem)
Lễ Thành Hôn Thanh Tùng - Trịnh Huệ (1063 lượt xem)
Hội nghị tri ân khách hàng năm 2016 PETROLIMEX HÒA BÌNH (1074 lượt xem)
Chào mừng đêm giao câu lạc bộ khiêu vũ khu vực miền Bắc. (930 lượt xem)
Chương trình khuyến mại chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 (4911 lượt xem)
Chúc mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 - 10 (1732 lượt xem)
Chương trình khuyến mại dịp lễ Quốc Khánh 2/9 tại nhà hàng Sen Vàng - khách sạn Phú Gia (2467 lượt xem)
Nhà hàng Sen Vàng khuyến mại ngày 2-9 (1815 lượt xem)
Khách Sạn Phú Gia Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (1625 lượt xem)
Tiệc Gala Dinner cho đoàn du lịch Công Đoàn- Giáo Dục TP.HCM (1333 lượt xem)
Lễ khánh thành trường La Trobe- Hà Nội của Công ty CP ĐTNLXDTM HOÀNG SƠN (1238 lượt xem)
Tiệc cưới Thế Hùng - Tuyết Nga tại nhà hàng Sen Vàng - Khách sạn Phú Gia (1436 lượt xem)
Quyết định về việc thu phí hoàn vốn đầu tư cho dự án BOT- Tỉnh Bình Định của Công ty CP Năng Lượng Xây Dựng Thương Mại Hoàng Sơn. (1118 lượt xem)
Hội thảo của Sở Kế Hoạch tỉnh Hòa Bình về triển khai hợp phần tăng cường năng lực và truyền thông dự án giảm nghèo giai đoạn AF. (1040 lượt xem)
Sinh nhật cán bộ công nhân công ty Ban Đai tại nhà hàng Sen Vàng- khách sạn Phú Gia. Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. (0 lượt xem)
Hội nghị tổng kết triển khai mô hình trường học mới của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình (1323 lượt xem)
Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi và làm việc với doanh nhân trẻ Hoàng Sơn ( CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- TẬP ĐOÀN HOÀNG SƠN (0 lượt xem)
Tiệc Gala Dinner 25-6-2016 cho đoàn Du Lịch TransViet tại khách sạn Phú Gia (1303 lượt xem)
Đối tác - khách hàng
GRAND HOTEL
Địa chỉ: Số 129, Đ.Lê Thánh Tông - Tổ 5 - P. Tân Thịnh - TP. Hoà Bình
Điện thoại: 0383.715.666 - 02186.255.999
Website: grandhoabinhhotel.com
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN ĐỊNH KỲ
Đăng ký để nhận các thông tin từ Grand Hotel.
Liên kết mạng xã hội:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: 0968.087.984 - 0218.6.255.999
Nhân viên hỗ trợ đặt phòng: 0384.108.666
Nhân viên hỗ trợ khách hàng 2: 0968.087.984
  Nhân viên hỗ trợ khách hàng: 0968.027.972
Bản quyền thuộc về Grand Hotel. Thiết kế websiteSEO - Tất Thành